CORE krijgt goede score van Agentschap Ondernemen

CORE, het project dat FEBEM samen met FEDERPLAST en CENTEXBEL opgestart heeft om kunststofrecyclage in Vlaanderen te bevorderen, kreeg een goede score van Agentschap Ondernemen. Een stimulans om door te gaan en de blik te verruimen.

Midden 2012 startte FEBEM samen met de federatie van kunststofverwerkers FEDERPLAST en het onderzoeksinstituut CENTEXBEL het CORE-project op. Het project had als doel de kunststofrecyclage in Vlaanderen te bevorderen. De deelnemers konden daarvoor rekenen op financiële steun van Agentschap Ondernemen, alsook inhoudelijke steun van OVAM.

Op drie jaar tijd werden heel wat bedrijven bezocht, geïnformeerd en overtuigd om recyclaten in hun productieprocessen te gebruiken. Daarnaast werden tal van initiatieven genomen om de recyclage van kunststoffen te promoten. Zo werden onder meer een informatieve website en digitale gids (www.werecycleplastics.be) ontwikkeld, acties opgezet om jongeren te sensibiliseren en initiatieven rond productnormering genomen.

Dit alles werd gesmaakt door subsidiërende overheid Agentschap Ondernemen (ondertussen omgedoopt tot VLAIO). Tijdens een evaluatiegesprek werd het project beloond met heel goede cijfers, waarmee het in de categorie van zeer goede projecten terecht kwam. Een resultaat om trots op te zijn, maar vooral een stimulans om verder te gaan.

De partners in het project zullen CORE verder omvormen tot een platform waar ook de federale overheid en de andere gewesten bij betrokken zullen zijn, en van waaruit alle initiatieven en projecten ter zake in dit land gecoördineerd kunnen worden. Samen kunnen we ook Europese projectmogelijkheden opvolgen om op die manier de kunststofrecyclage in dit land verder uit te bouwen.