Recupel

Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel

T: 32 2 706 86 18
W: www.recupel.be

Over Recupel
De vzw Recupel zorgt ervoor dat afgedankte elektr(on)ische toestellen op een duurzame en kosten-efficiënte wijze ingezameld en verwerkt worden. Recupel werd in 2001 door producenten en invoerders van elektr(on)isch materiaal in België opgericht.

De financiële middelen die ze ter beschikking krijgt via de Recupel bijdrage gaan uitsluitend naar de organisatie en promotie van inzameling en recyclage van oud elektro. In 2017 verzamelde en verwerkte België bijna 10kg afgedankt elektr(on)isch materiaal per inwoner, wat het één van de meest vooruitstrevende landen maakt op vlak van elektro-recyclage.

Het is de ambitie van Recupel om dankzij hergebruik en recyclage van elektro-afval bij te dragen tot de ontwikkeling van een circulaire maatschappij en een circulaire economie. Deze activiteiten maken het mogelijk om primaire grondstoffen terug te winnen om tot in het oneindige opnieuw gebruikt te worden. Bij Recupel verdient elk elektrotoestel een tweede leven.

Recupel werkt ook intensief samen met verschillende sectororganisaties en overheden en zoekt voortdurend naar innovatieve manieren om de hoeveelheid ingezameld oud elektro in België te vergroten.Meer informatie vindt u op www.recupel.be.

Nieuws gerelateerd aan Recupel

Meer compensatie nodig voor schroothandelaars voor verwerking AEEA

Meer compensatie nodig voor schroothandelaars voor verwerking AEEA

Europa heeft een inzameldoelstelling naar voor geschoven voor Afgedankte Elektrische en Elektronische apparatuur van 65%. Als hoofdrolspeler voor de inzameling blijft Recupel vandaag nog onder die ambitie. De oorzaak van het probleem ligt vooral bij niet geregistreerde en niet gedocumenteerde stromen.

Lees meer »