Afvalmobiliteit is een complex vraagstuk voor steden

Steden kijken steeds strenger naar vrachtverkeer in hun centrumstraten om de leefbaarheid te garanderen. Elk geeft er wel haar eigen invulling aan. In Antwerpen staan de CO2-emissies centraal. In Gent kreeg de voetgangerszone een fikse uitbreiding. In Brugge ligt de beperking op het tonnage. Dat maakt dat afvaltransport en afvalmobiliteit ook meer aandacht verdienen. RecyclePro legde zijn oor te luister bij Vanheede om te polsen hoe zij met deze problematiek omgaan.

Vanheede Environment Group bestaat intussen 49 jaar en kent twee belangrijke pijlers in zijn activiteiten. Met zijn logistieke dienstverlening haalt het bedrijf jaarlijks bijna 800.000 ton afval op. Daarnaast is het ook actief in de verwerking van die afvalstoffen. Op verschillende sites in onder andere Rumbeke, Dottenijs en Quevy geeft het aan verschillende afvalstromen een nieuw leven, goed voor jaarlijks 448.843 ton nieuwe grondstoffen. Dankzij deze aanpak kan Vanheede zijn klanten een totaaloplossing aanbieden waarbij maximaal wordt ingezet op preventie en hergebruik. “Een mooi voorbeeld daarvan zijn onze eigen rolcontainers”, geeft commercieel directeur Caroline Vanheede aan. “Van onze beschadigde rolcontainers maken we opnieuw granulaten die we aan onze leverancier leveren om nieuwe containers te maken.

Je moet zelf het goede voorbeeld geven als je bij klanten het verschil wilt maken met advies om op een creatieve en tegelijk economisch rendabele manier een gesloten kringloop te creëren. Dat is meteen ook het boeiende aan deze sector. Je bent continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om het beter te doen.”

Caroline Vanheede

Afvalwagens in de stad
Momenteel heeft de transportsector in het algemeen en de afvalsector in het bijzonder het niet onder de markt. In veel steden in Vlaanderen is er een beweging aan de gang om het vrachtverkeer uit de straten te weren. Een voorbeeld daarvan is de stad Brugge. Om de historische stadskern met zijn authentieke karakter te bewaren en de leefbaarheid van de stad te verhogen mogen voertuigen met een laadvermogen van meer dan 12 ton de stad sinds 16 februari niet meer in. Voertuigen tussen 3,5 en 12 ton mogen zich enkel op bepaalde tijdstippen binnen de stadspoorten begeven. Dat stelt de afval­inzamelaars echter wel voor problemen. “De ontwikkelingen in Brugge en in andere steden staan soms haaks op elkaar”, opent Vanheede. “Enerzijds wil het stadsbestuur zo weinig mogelijk zwaar vrachtverkeer in de binnenstad. Door de tonnagebeperking zullen we echter minder volume op één route kunnen verzetten, wat meer ritten vraagt. Dat maakt afvalophaling duurder voor de klant, want wij kunnen onze ritten minder optimaliseren. Het betekent ook meteen meer verkeer in de binnenstad, net wat de stad eigenlijk wilde vermijden. Daarnaast zie je in steden de trend naar het gebruik van ondergrondse afvalcontainers die enkel met een kraan en dus met een zware vrachtwagen geleegd kunnen worden. Deze mix van tegenstellingen maakt afvalmobiliteit tot een heel complex gegeven.”

glass-recycling

Oplossing broodnodig voor alle partijen
Momenteel is er voor afvaltransport in de Brugse binnenstad een overgangs­regeling bedongen tot het einde van het jaar. De verschillende partijen actief in inzameling zitten intussen samen met het stadsbestuur om een zo goed mogelijke oplossing uit te werken. Vanheede: “Er zijn verschillende pistes mogelijk. Er kan bijvoorbeeld met een zogenaamde ‘witte’ vrachtwagen gewerkt worden, één vrachtwagen waarmee dan de klanten van verschillende bedrijven bediend worden. Een tweede piste is om rittencombinaties te maken om zo het aantal verschillende afvalvrachtwagens (huishoudelijk afval, PMD, papier en karton, gevaarlijke afvalstoffen, ondergrondse glasbollen …) in de stad te beperken. Geen van de voorstellen op de tafel vandaag is echter perfect sluitend. Maar het is wel belangrijk dat er iets aan de mobiliteit gedaan wordt. Wij staan ook vast in dezelfde files. Onze ophalers hebben nu 30% tot 40% meer tijd nodig om dezelfde job uit te oefenen als tien jaar geleden. Het geeft ze ook bijzonder veel stress. Ze hebben vandaag stalen zenuwen nodig om in een stadsomgeving hun werk te doen. Daarom willen we graag meewerken om een oplossing te zoeken. Maar dienstverlening kan niet zonder logistiek, daar heeft de overheid soms te weinig aandacht voor.”

Afvalmobiliteit

Tekst: Valérie Couplez    Beeld: Vanheede