Abonneren

Het vaktijdschrift RecyclePro biedt de lezer een nieuwe en verrassende kijk op producten, ontwikkelingen en projecten in de breedste zin. De kernactiviteit en doelstelling van RecyclePro is om kwalitatief hoogwaardige vakinformatie te leveren. Op heldere en overzichtelijke manier geeft het iedere editie inzicht in alle disciplines binnen de branche. Twee keer per jaar worden de bedrijven die betrokken zijn bij sloopwerken, recycling, afvalverwerking, asbestverwijdering, bodemonderzoek en – sanering, machines, mobiel breken en uitrustingsstukken. Het brengt aanbieders in contact met een zeer geïnteresseerde groep professionals en beslissers in de bouw.

Abonneren
Ontvang twee per jaar RecyclePro voor 45 euro per jaar excl. BTW.

KBC Bank
IBAN BE80 7310 2514 2977
BIC KREDBEBB
t.n.v. Louwers Mediagroep BVBA, o.v.v. RecyclePro magazine

Informatie over abonnementen:

E: info@louwersmediagroep.be
T: +32 50 36 81 70


Adreswijzigingen
Schriftelijk ten minste drie weken voor verhuizing.


Opzeggingen
Twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode.