100% gerecycleerde Straalvogel symbool voor Vlaamse afval- en materialenexpertise

Met de publicatie van het nieuwe album ‘Missie Middelkerke’ en de creatie van de levensechte Straalvogel knoopt Jommeke aan met de Vlaamse striptraditie. Maar De Straalvogel staat ook symbool voor iets anders: … onze toonaangevende expertise in afval- en materialenbeheer.

Het vliegtuig werd namelijk gemaakt van 100% gerecycleerde materialen afkomstig van Vlaamse recyclage- en circulaire economiebedrijven als Galloo en Aerocircular. Ongeveer drie kwart van het Vlaamse afval krijgt vandaag een tweede leven door hergebruik of recyclage en wordt opnieuw aangewend als hernieuwbare grondstof. En dat is van groot belang voor het milieu, het klimaat en onze economie waarin maar liefst 12.000 mensen tewerkgesteld zijn in de afval- en recyclagesector.

De OVAM spant zich al jaren in voor een efficiënt afval-, materialen- en bodembeheer in Vlaanderen. Samen met de Vlaamse burger, het bedrijfsleven en de lokale besturen hebben we wat dat betreft van Vlaanderen de afgelopen decennia een toonaangevende Europese regio gemaakt. 71% van ons huishoudelijk afval en 77% van ons bedrijfsafval krijgt vandaag al een tweede leven door hergebruik, recyclage of compostering. Om het milieu zo min mogelijk te belasten en aan de Europese top te blijven staan, willen we deze inspanningen onverminderd verder zetten en zelfs versterken. Ons doel is niets minder dan een kringloopeconomie waarin duurzaam beheer van afval, materialen zorgt voor nieuwe materialen en grondstoffen voor de huidige en voor toekomstige generaties. Kortom, net als Jommeke, zijn we pioniers op zoek naar een mooiere toekomst.

Voor de creatie van de Straalvogel gingen de OVAM en Tardioli-Cauwenberghs aan tafel zitten met enkele van deze bedrijven. Het resultaat is een vliegtuig gemaakt van 100% gerecycleerde materialen: 688 kg inox, 249 kg aluminium, 101 kg metaal, 72 kg polyester, 25 kg rubber, 9 kg pvc en 4 kg polycarbonaat. Meer dan een ton afval vermeden dus en bovendien vaart ook ons klimaat er wel bij. Recyclage van materialen produceert namelijk beduidend minder CO2 dan het gebruik van nieuwe grondstoffen. De productie van een ton gerecycleerd aluminium behoeft bijvoorbeeld slechts 5-10% van de energie die nodig is voor de productie van een ton aluminium uit nieuwe grondstoffen. Door nog meer in te zetten op recyclage en de kringloopeconomie kan volgens onderzoek van VITO en KULeuven, het aantal mensen dat in Vlaanderen actief is in deze sector op termijn nog meer dan verdubbelen tot 27.000 ‘groene jobs’.

Minder afval, beter voor het klimaat en meer ‘groene jobs’ in de afval- en recyclagesector. De Straalvogel kan er symbool voor staan.